Lilla Stjärna

FÖR DEN BÄSTA STARTEN I LIVET

– Stiftelsen Lilla Stjärna stödjer personalen och
föräldrar till barn som vårdas på Neonatalavdelning.

Stiftelsen Lilla Stjärna bildades 2019.
Stiftelsen har till syfte att stödja forskning och
och omvårdnad av de allra minsta för tidigt födda
barnen samt de allra svårast sjuka nyfödda barnen.
Även stötta deras föräldrar samt bidra till vidareutbildning av personal
inom Neonatalvården på Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala.

Cirka 10% av alla barn som föds behöver vårdas på
Neonatalavdelningar. De flesta av dessa är fullgångna
barn. En del av barnen behöver avancerad intensivvård.
Stiftelsen Lilla Stjärna värnar om alla barn och föräldrar
som vistas på en Neonatalavdelning.


DITT BIDRAG ÄR VIKTIGT

Swisha på nr 1233 5084 21.
Det går också bra att scanna in QR-koden nedan:


LILLA STJÄRNAS STYRELSE ⭐🌟

Kristin Neiman Ordförande

Mamma till Josephine Neiman som föddes
i exakt vecka 22 på Neonatalavdelningen,
Uppsala Akademiska sjukhus.

Maria Grandahl Sekreterare och ledamot

Specialistsjuksköterska med inriktning barn,
Intensivvårdsavdelningen för nyfödda 95F,
Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala.
Universitetslektor, Inst. för kvinnors- och
barns hälsa, Uppsala Universitet.

Ann Edner Kassör och ledamot

Överläkare, PhD, på Intensivvårdsavdelningen
för nyfödda 95F, Akademiska Barnsjukhuset,
Uppsala.

Lena Hellström Westas Ledamot

Professor i perinatalmedicin och överläkare,
Uppsala Universitet och Akademiska Barnsjukhuset,
Uppsala.

Maria Wells Ledamot

Mamma till Theodor, för tidigt född i mars 1998.

Robert Wells Hedersledamot

Pappa till Theodor, för tidigt född i mars 1998.
Arbetar med att sprida budskapet och genomföra
evenemang i syfte att stärka Lilla Stjärnas stiftelse.
Även i samarbete med EFCNI i München.